Region Östergötland

Sjukhusledning Linköping

Den övergripande ledningen för Universitetssjukhuset i Linköping (US) består av Region Östergötlands vårddirektör (ordförande), forskningsdirektör, produktionsenhetschefer med verksamhet på US, chefläkare och dekanus för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Ninnie Borendal Wodlin

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Vårddirektör

010-103 31 22

e-post

Johan Dabrosin Söderholm

Bild på Johan Dabrosin Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm

Dekanus, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

010-103 35 46

e-post

Marita Danielsson

Bild på Marita Danielsson

Marita Danielsson

Chefsjuksköterska

010-103 77 52

e-post

Tobias Ekenlie

Bild på Tobias Ekenlie

Tobias Ekenlie

Centrumchef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

e-post

Stefan Franzén

Bild på Stefan Franzén

Stefan Franzén

Medicinsk direktör

010-103 48 87

0722-21 99 13

e-post

Niclas Hilding

Bild på Niclas Hilding

Niclas Hilding

Tillförordnad närsjukvårdsdirektör i centrala Östergötland

010-103 40 81

e-post

Mara Kosovic

Bild på Mara Kosovic

Mara Kosovic

Centrumchef, Primärvårdscentrum

010-104 31 44

e-post

Reidar Källström

Bild på Reidar Källström

Reidar Källström

Centrumchef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

010-103 37 43

e-post

Helén Lövborg

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Närsjukvårdsdirektör i västra Östergötland

010-104 75 26

070-332 09 50

e-post

Martin Magnusson

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Tillförordnad centrumchef, Medicincentrum

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post

Robert Ring

Bild på Robert Ring

Robert Ring

Centrumchef, Diagnostikcentrum

010-103 05 42

0703-11 98 35

e-post

Mats Ulfendahl

Bild på Mats Ulfendahl

Mats Ulfendahl

Forskningsdirektör

010-103 89 41

0725-46 05 43

e-post

Eva-Lena Zetterlund

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Centrumchef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post