Region Östergötland

Sjukhusledning Linköping

Den övergripande ledningen för Universitetssjukhuset i Linköping (US) består av Region Östergötlands vårddirektör (ordförande), forskningsdirektör, produktionsenhetschefer med verksamhet på US, chefläkare och dekanus för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Ditte Pehrsson-Lindell

Bild på Ditte Pehrsson-Lindell

Ditte Pehrsson-Lindell

Vårddirektör, biträdande regiondirektör

010-103 46 85

0705-70 00 19

e-post

Stefan Anskär

Bild på Stefan Anskär

Stefan Anskär

Överläkare, projektansvarig verksamhet Framtidens US

010-103 89 36

e-post

Ninnie Borendal Wodlin

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Verksamhetschef

010-103 31 76

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Johan Dabrosin Söderholm

Bild på Johan Dabrosin Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm

Dekanus, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

010-103 35 46

e-post

Marita Danielsson

Bild på Marita Danielsson

Marita Danielsson

Chefsjuksköterska

010-103 77 52

e-post

Stefan Franzén

Bild på Stefan Franzén

Stefan Franzén

Produktionsenhetschef, Hjärt- och medicincentrum

010-103 48 87

0722-21 99 13

e-post

Ann Josefsson

Bild på Ann Josefsson

Ann Josefsson

Produktionsenhetschef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

010-103 31 82

e-post

Elisabeth Kristiansen

Bild på Elisabeth Kristiansen

Elisabeth Kristiansen

Produktionsenhetschef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

070-626 47 76

e-post

Martin Magnusson

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Vårddirektör

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post

Annsofie Sommer

Bild på Annsofie Sommer

Annsofie Sommer

Chefläkare

010-103 73 46

e-post

Robert Ring

Bild på Robert Ring

Robert Ring

Produktionsenhetschef, Diagnostikcentrum

010-103 05 42

0703-11 98 35

e-post

Mats Ulfendahl

Bild på Mats Ulfendahl

Mats Ulfendahl

Forskningsdirektör

010-103 89 41

0725-46 05 43

e-post

Eva-Lena Zetterlund

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Produktionsenhetschef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post

Rolf Östlund

Bild på Rolf Östlund

Rolf Östlund

Närsjukvårdsdirektör centrala Östergötland

010-103 12 26

e-post