Region Östergötland

Sjukhusledning Linköping

Den övergripande ledningen för Universitetssjukhuset i Linköping (US) består av Region Östergötlands vårddirektör (ordförande), forskningsdirektör, produktionsenhetschefer med verksamhet på US, chefläkare och dekanus för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Stefan Anskär

Bild på Stefan Anskär

Stefan Anskär

Överläkare, projektansvarig verksamhet Framtidens US

010-103 89 36

e-post

Ninnie Borendal Wodlin

Bild på Ninnie Borendal Wodlin

Ninnie Borendal Wodlin

Vårddirektör

010-103 31 22

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Johan Dabrosin Söderholm

Bild på Johan Dabrosin Söderholm

Johan Dabrosin Söderholm

Dekanus, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

010-103 35 46

e-post

Marita Danielsson

Bild på Marita Danielsson

Marita Danielsson

Chefsjuksköterska

010-103 77 52

e-post

Tobias Ekenlie

Bild på Tobias Ekenlie

Tobias Ekenlie

Tillförordnad produktionsenhetschef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Stefan Franzén

Bild på Stefan Franzén

Stefan Franzén

Tillförordnad vårddirektör

010-103 48 87

0722-21 99 13

e-post

Reidar Källström

Bild på Reidar Källström

Reidar Källström

Tillförordnad centrumchef, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård

010-103 37 43

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Martin Magnusson

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Tillförordnad produktionsenhetschef, Hjärt- och medicincentrum

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post

Robert Ring

Bild på Robert Ring

Robert Ring

Produktionsenhetschef, Diagnostikcentrum

010-103 05 42

0703-11 98 35

e-post

Annsofie Sommer

Bild på Annsofie Sommer

Annsofie Sommer

Chefläkare

010-103 73 46

e-post

Mats Ulfendahl

Bild på Mats Ulfendahl

Mats Ulfendahl

Forskningsdirektör

010-103 89 41

0725-46 05 43

e-post

Eva-Lena Zetterlund

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Produktionsenhetschef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post

Rolf Östlund

Bild på Rolf Östlund

Rolf Östlund

Närsjukvårdsdirektör centrala Östergötland

010-103 12 26

e-post