Region Östergötland

Sjukhusledning Motala

Den övergripande ledningen för Lasarettet i Motala består av centrumchefer med verksamhet på sjukhuset, chefläkare och samtliga verksamhetschefer.

Helén Lövborg

Bild på Helén Lövborg

Helén Lövborg

Centrumchef för närsjukvården i västra Östergötland

010-104 75 26

070-332 09 50

e-post

Anna Carin Dahlgren

Bild på Anna Carin Dahlgren

Anna Carin Dahlgren

Tandvårdsdirektör

010-103 02 82

0722-04 28 42

e-post

Tobias Ekenlie

Bild på Tobias Ekenlie

Tobias Ekenlie

Centrumchef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

e-post

Eva-Lena Zetterlund

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Centrumchef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post

Eva Ljunggren

Bild på Eva Ljunggren

Eva Ljunggren

Centrumchef, Medicincentrum

010 - 103 12 42

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bjarne Olinder

Bild på Bjarne Olinder

Bjarne Olinder

Centrumchef, Psykiatricentrum

0706-38 02 18

e-post

Erik Fransson

Bild på Erik Fransson

Erik Fransson

Chefläkare, medicinsk rådgivare

010-104 82 54

e-post

Yvonne Löfgren

Bild på Yvonne Löfgren

Yvonne Löfgren

Enhetschef Patientnämndens kansli

010-103 71 62

e-post

Andreas Käll

Bild på Andreas Käll

Andreas Käll

Tf centrumchef Diagnostikcentrum

010-103 79 11

e-post