Landstinget i Östergötland

Om du inte är nöjd

Bilden visar en läkare i samtal med patient

Om du inte är nöjd med den vård du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter till vården. Du kan göra det på flera olika sätt.

Hälso- och sjukvård

Om du är missnöjd kan det vara bra att du först tar kontakt med den vårdenhet du vill klaga på och försöker lösa problemet direkt. Om ni tillsammans inte kan klara ut problemet kan du kontakta Region Östergötlands patientnämnd eller Inspektionen för vård och omsorg - IVO.


Tandvård

Om du inte är nöjd med din tandvård ska du i första hand prata med din tandläkare. Fungerar inte det kan du prata med klinikchefen eller vända dig till förtroendetandläkaren eller privattandvårdsupplysningen. Du kan även vända dig till patientnämnden eller IVO.

Kontaktuppgifter för synpunkter:

Folktandvården
Telefon: 010-103 19 71, tisdagar kl. 13.30-16.00, onsdagar kl. 08.30-12.00 och 13.30-16.00

Privata tandläkare
Privattandvårdsupplysningen
Öppettider:
måndag, tisdag, onsdag kl. 08:00-16.30.
(lunchstängt 11:30-12:15)
Telefon: 08-555 446 55
Webbplats: www.ptl.se

Lämna synpunkter via webben

Du kan också lämna synpunkter på vården och folktandvården, klaga eller föreslå förbättringar via den här webbplatsen, klicka på Synpunkter på vården i menyn. Du får vara anonym. Om du vill ha svar behöver du lämna din e-postadress eller ditt telefonnummer så blir du kontaktad inom två veckor.

Läs mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål på 1177.se.