Region Östergötland

Synpunkter på vården

Bilden visar en läkare i samtal med patient

Hur har du upplevt dina kontakter med vården? Berätta gärna vad som har fungerat bra eller sådant som du är missnöjd med och föreslå vad som kan förbättras. Det finns flera olika sätt att lämna synpunkter.

Synpunkter på hälso- och sjukvården

Om du är missnöjd ska du först tar kontakt med den vårdenhet du vill klaga på och försöker lösa problemet direkt. Om ni tillsammans inte kan klara ut problemet kan du kontakta Region Östergötlands patientnämnd eller Inspektionen för vård och omsorg - IVO.

Synpunkter på tandvården

Om du inte är nöjd med din tandvård ska du i första hand prata med din tandläkare. Fungerar inte det kan du prata med klinikchefen eller vända dig till förtroendetandläkaren eller privattandvårdsupplysningen. Du kan även vända dig till patientnämnden eller IVO.

Kontaktuppgifter:

Folktandvården Telefon: 010-103 19 71, tisdagar kl. 13.30-16.00, onsdagar kl. 08.30-12.00 och 13.30-16.00

Privata tandläkare Privattandvårdsupplysningen Öppettider: måndag, tisdag, onsdag kl. 08:00-16.30. (lunchstängt 11:30-12:15) Telefon: 08-555 446 55.

Lämna synpunkter via webben

Du kan också lämna synpunkter på vården och folktandvården, klaga eller föreslå förbättringar via webben. Du får vara anonym. Om du vill ha svar behöver du lämna din e-postadress eller ditt telefonnummer så blir du kontaktad inom två veckor.

Du kan läsa mer om synpunkter och klagomål på 1177.se.