Region Östergötland

Vårdgaranti, valfrihet och egenremiss

Glad baby sträcker ut handen

Vårdgarantin innebär att du ska erbjudas vård inom vissa tidsgränser, däremot reglerar inte vårdgarantin om vård ska ges eller vilken vård du ska få.

Om det inte går att få vård inom tidsgränserna på den vårdenhet du sökt, ska du erbjudas besök eller behandling på en annan vårdenhet. Ibland kan du bli hänvisad till en vårdenhet i en annan region. Vårdgarantin gäller i Östergötland för dig som är folkbokförd i länet.

Akut vård berörs inte av vårdgarantin. Om du blir akut sjuk eller skadad ska du få vård så fort som möjligt.

Fristående vårdlots i Region Östergötland har till uppgift att hjälpa patienter som inte får tid för besök eller behandling inom tre månader enligt vårdgarantin.

Val av vårdcentral

Du har rätt att söka öppen vård och välja vårdcentral var som helst i landet. Om du har en fast vårdcentral och vill byta, använd e-tjänsten på 1177.se eller ladda ned en vårdvalsblankett som du fyller i, skriver under och skickar in till Region Östergötland. Blanketten hittar du på 1177.se >>>

Vård i annan region

Du kan söka öppen specialistvård (vård som inte kräver inläggning på sjukhus) på specialistmottagningar i hela landet. Det går också att få viss planerad vård i en annan region. Då kan du behöva ha en remiss.

Om du plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka i Sverige har du alltid rätt att få akut vård på närmaste sjukvårdsenhet.

Läs mer om vårdgaranti, patientlagen och valfrihet på 1177.se >>>

Egenremiss

Normalt kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvården eller via akutbesök på sjukhusen. Du kan även själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss. Du kan dock inte remittera dig själv till diagnostiska undersökningar, som röntgen, provtagning eller fysiologiska undersökningar.

Egenremisser bedöms enligt samma medicinska principer och riktlinjer som övriga remisser till Region Östergötland.

Blankett för egenremiss på 1177.se >>>