Region Östergötland

Vård av personer från andra länder

Läkare lyssnar på patients lungor

Personer från andra länder som blir sjuka i Sverige har alltid rätt till nödvändig vård. Vad kostnaden för vården blir beror på från vilket land personen kommer och vilken typ av vård det handlar om.

Vård för asylsökande, gömda och papperslösa

I Sverige har vuxna asylsökande, gömda och papperslösa rätt till akut sjukvård och tandvård, och vård som inte kan vänta. Asylsökande, papperslösa och gömda barn som inte fyllt 18 år, får vård och tandvård på samma villkor som folkbokförda barn.

I Region Östergötland har asylsökande och personer som vistas här utan tillstånd även rätt till fullständig vård på samma villkor och till samma avgifter som svenska medborgare, utifrån medicinskt behov. För vård som inte kan vänta gäller en särskild, lägre patientavgift.

Barn under 20 år har i Östergötland rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som folkbokförda barn. 

Vuxna asylsökande, gömda eller papperslösa som fyllt 18 år har rätt till tandvård som inte kan vänta.

Asylsökande erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning så snart som möjligt efter att de kommit till Sverige.

Rätt till språktolk

Personer som har svårt att förstå språket har rätt att få hjälp av språktolk i samband med besök i vården. Det är vårdpersonalen som beställer språktolk och det är viktigt att tala om i förväg om en tolk kommer att behövas.

Mer information om hälso- och sjukvård för asylsökande

1177.se finns mer information om hälso- och sjukvård för asylsökande i Östergötland, bland annat om hur man söker vård i länet och vad vården kostar. På 1177.se finns också översättningar av informationen till andra språk i form av utskrivningsbara pdf-filer.