Region Östergötland

Tolktjänst och taltjänst

Region Östergötlands tolkverksamhet erbjuder tolkservice för dig som är döv, har hörselnedsättning, är dövblind eller har röst-, tal- och språksvårigheter.

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Taltjänst är också en service för dig som kommer i kontakt med människor med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Läs mer på 1177.se om tolk- och taltjänst och om hur du kommer i kontakt med tolkcentralen.