Region Östergötland

Hjälpmedel

Personer med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan behöva olika hjälpmedel som ökar den egna förmågan och gör vardagen enklare.

Hjälpmedel kan också behövas som en del i rehabiliteringen efter en sjukdom eller skada.

Du som bor i Östergötland kan få låna hjälpmedel och de flesta hjälpmedelslån kostar inget. Om du inte redan har kontakt med en hjälpmedelsförskrivare genom exempelvis barn- och ungdomshabilitering, hör- eller syncentral eller kommun, kan du vända dig till arbetsterapeut inom hemsjukvården i din kommun.

Arbetsterapeuten gör en medicinsk bedömning av dina behov och förskriver de flesta hjälpmedel. Vissa hjälpmedel måste du själv skaffa och betala för.

Telefonnummer till hjälpmedelsförskrivare inom hemsjukvården finns på din kommuns hemsida.

1177.se