Landstinget i Östergötland

Samtycke att spara prover

Blod i provtagningsrör

När du får sjukvård händer det ibland att du behöver lämna prover, till exempel blodprov eller vävnadsprov. Ibland sparas proverna i en så kallad biobank.

Enligt biobankslagen ska du i samband med provtagning få frågan om du samtycker till att provet sparas.

Det främsta skälet till att spara prover är att du ska få en säkrare vård och behandling. Läkaren som ställde diagnos kan exempelvis behöva jämföra ett nytt prov med ett tidigare sparat prov. Ibland används biobanker för utbildning av vårdpersonal, vid forskning och vid kvalitets- och utvecklingsarbete inom vården. För att få använda biobanken i forskningsprojekt krävs att etikprövningsnämnden godkänner det.

De sparade proverna förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem och personuppgifter kopplade till proven skyddas av sekretesslagen och patientdatalagen.

Om du har samtyckt till att dina prover sparas har du alltid möjlighet att ändra dig och ta tillbaka samtycket.

Läs mer om samtycke och biobankslagen på 1177.se
 
Allmän information om biobankslagen och biobanker på svenska och andra språk finns på biobanksverige.se

1177.se

Andra webbplatser