Region Östergötland

Väntetider akutmottagningar

Region Östergötlands mål är att alla patienter som tas emot på akutmottagningarna och behöver läkarvård ska få träffa en läkare för medicinsk bedömning inom högst en timme. Målet är också att alla patienter ska ha lämnat akutmottagningen inom högst fyra timmar och antingen åkt hem eller blivit inlagd på sjukhus.