Region Östergötland

Väntetider

Väntetid vid reception

Region Östergötland mäter regelbundet hur snabbt det går att komma i kontakt med vårdcentraler och specialistvård och hur länge patienterna får vänta på vård.

Region Östergötland mäter tillgänglighet inom en rad verksamheter i syfte att ta fram underlag för att förbättra vården och korta kötiderna för patienterna.

Inom primärvården redovisas månadsvis statistik enligt den förstärkta vårdgarantin samt statistik över telefontillgängligheten vid vårdcentralerna. Den förstärkta vårdgarantin innebär att en patient ska få medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar.

Uppföljningen av tillgängligheten på akutmottagningarna mäts månadsvis och fokuserar på hur länge patienterna väntar på att få träffa läkare respektive efter hur lång tid man kan gå hem eller överföras till vårdavdelning.

Inom den specialiserade vården redovisas månadsvis väntande till nybesök respektive väntande till behandling. Inom cancervården mäts Standardiserade vårdförlopp (SVF) som beskriver vilka aktiviteter som ska genomföras från remiss om välgrundad misstanke om cancer fram till första behandling.

Hur tillgängligheten ser ut i Östergötland och i hela landet visas på webbplatsen Väntetider i vården. Den baseras på statistiskt innehåll från landstingens och regionernas gemensamma väntetidsdatabas, Väntetider i Vården.

Denna webbplats

Andra webbplatser