Region Östergötland

Väntetider

Väntetid vid reception

Region Östergötland mäter regelbundet hur snabbt det går att komma i kontakt med vårdcentraler och specialistvård och hur länge patienterna får vänta på vård.

Statistiken visar att det bara är en mindre del av patienterna som behöver vänta inom den specialiserade vården. Det är de cirka 16 procent som kommer till sjukhus efter remiss. Resten tas emot akut eller på planerade återbesök och kontroller.

På vårdcentralerna tas två av tre patienter med nya medicinska problem emot samma dag som de ringer.

Hur tillgängligheten ser ut i Östergötland och i hela landet visas på webbplatsen Väntetider i vården. Den baseras på statistiskt innehåll från landstingens och regionernas gemensamma väntetidsdatabas, Väntetider i Vården.

 

Denna webbplats

Andra webbplatser