Landstinget i Östergötland

Patientomdömen

Läkare samtalar med patient

Kunskap om hur patienterna upplever vårdens kvalitet är viktig för att utveckla och förbättra vården. Därför görs varje år ett antal mätningar både nationellt och i regionen.

Nationell patientenkät

Varje år genomförs en nationell patientenkät. Vartannat år inom primärvården (vårdcentralerna) och vartannat år inom den specialiserade vården. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Region Östergötland gör egna mätningar utöver de nationella, bland annat mäts patienternas omdöme av vårdcentralerna och tillgängligheten på akutmottagningarna varje år.

Resultaten från den nationella patientenkäten används också som underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för information till medborgare och patienter. Ett exempel på det sistnämnda är tjänsten Hitta och jämför vård på 1177.se.

Hitta och jämför vård

Med Hitta och jämför vård på 1177.se kan du hitta kontaktuppgifter till olika verksamheter i sjukvården och tandvården. Du kan jämföra hur lätt det är att komma i kontakt med och få läkartider på olika vårdcentraler och se olika kvalitetsomdömen från patienter. Du kan också se priser hos olika tandvårdsmottagningar.

Vårdbarometern

Alla landsting och regioner deltar i Vårdbarometern. Årligen intervjuas ungefär en halv procent av den vuxna befolkningen om hur de ser på hälso- och sjukvården. Undersökningen genomförs i två omgångar, en på våren och en på hösten. Syftet är att ge politiker och tjänstemän kunskap om hur befolkningen upplever tillgängligheten och hur man bör prioritera inom hälso- och sjukvården.