Region Östergötland

Patientomdömen

Läkare samtalar med patient

Kunskap om hur patienterna upplever vårdens kvalitet är viktig för att utveckla och förbättra vården. Därför görs varje år ett antal mätningar både nationellt och i regionen.

Nationell patientenkät

Varje år genomförs en nationell patientenkät. Vartannat år inom primärvården (vårdcentralerna) och vartannat år inom den specialiserade vården. Alla regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Region Östergötland gör egna mätningar utöver de nationella, bland annat mäts patienternas omdöme av vårdcentralerna och tillgängligheten på akutmottagningarna varje år.

Resultaten från den nationella patientenkäten används också som underlag för jämförelser, ledning och styrning.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Samtliga regioner deltar i undersökningen. Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård - deras attityder, förväntningar och erfarenheter. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, både lokalt och nationellt.