Region Östergötland

Lex Maria

En äldre patients händer
 
Region Östergötlands verksamheter ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna regel kallas lex Maria.

Region Östergötland informerar via webbplatsen om när en lex Maria-anmälan görs och vad anmälan gäller. Det är en del av patientsäkerhetsarbetet och främjar ett förebyggande förhållningssätt.

1177.se

Denna webbplats