Region Östergötland

Kvalitetsregister

Man med gipsat ben i sjukhussäng
Region Östergötlands verksamheter registrerar uppgifter i olika nationella kvalitetsregister, vilket gör det möjligt att följa upp och förbättra vården för dig och andra.

I kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Din medverkan i kvalitetsregister är frivillig.

Läs mer om kvalitetsregister, hur dina uppgifter hanteras och dina rättigheter på 1177.se >>>