Region Östergötland

Vaccinationer

Vaccination i överarmen

Vaccination innebär att man tillför kroppen delar av det smittämne som orsakar en sjukdom, eller hela smittämnet i försvagad form. Om man senare blir utsatt för smitta är kroppens immunförsvar aktiverat och kan förstöra smittämnet innan sjukdomen bryter ut.

Vaccination mot covid-19

Att vaccinera sig är gratis och frivilligt. Region Östergötland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsrekommendationer. 

Vaccination mot influensa

Det är avgiftsfritt att vaccinera sig mot säsongsinfluensan från det år man fyller 65. Även gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar, till exempel hjärt- och lungsjuka, erbjuds gratis vaccination.

Vaccination mot HPV

Från och med hösten 2020 ingår vaccination mot hpv i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Tidigare har det endast gällt för flickor. Det innebär att barn erbjuds att vaccinera sig kostnadsfritt i skolan när de går i femte klass. Den som går i mellanstadiet får två sprutor. Den som är äldre än 14 år vaccineras vid tre tillfällen.

Vaccination mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation)

Det krävs tre vaccinationer för att få ett grundskydd. Vanligtvis ges dessa tre doser under det första året. Efter detta rekommenderas påfyllnadsdoser för att behålla skyddet mot TBE. På 1177.se finns mer information om intervallet för TBE-vaccination, som är baserat på ålder.

För barn och unga 3-19 år (från den dag man fyller 3 år) är de tre första doserna av vaccination mot TBE kostnadsfri i Region Östergötland. De bokas via 1177.se och sker på vaccinationscentralerna.

För vuxna kostar TBE-vaccination 400 kronor per dos. Avgiften för de tre första doserna kommer dock att reduceras till 200 kronor per dos under 2023. De flesta vaccinationsmottagningar och vårdcentraler vaccinerar vuxna mot TBE.

Vaccination vid utlandsresa

Det finns många vårdcentraler och vaccinationsmottagningar som erbjuder vaccination inför utlandsresa. Sök vaccination på 1177.se så hittar du ett antal vaccinationsmottagningar.

Vaccinationsprogram för barn

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influensa typ B, pneumokocker och för flickor ingår även HPV, humant papillomvirus. Barn födda i Östergötland 1 januari 2016 och senare får även vaccin mot hepatit B. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge barnet skydd mot sjukdomarna och samtidigt förebygga smitta.

Ung kvinna som vaccinerats

Vaccination mot covid-19

Vaccinera dig mot covid-19 för din och andras skull. Läs om hur du bokar tid för vaccination på 1177.se