Region Östergötland

Information om smittskydd

Bakterier

Smittskydd handlar om att hindra spridning och effekter av smittsamma sjukdomar.

För patienter/privatpersoner

Patienter hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller till närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.

Om du som privatperson vill ha mer generell information om olika sjukdomstillstånd och hur de smittar, kan du besöka 1177.se. Där hittar du också information om vilka sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen.

För vårdgivare

På Smittskydd Östergötlands webbsidor på vårdgivarwebben finns information för vårdgivare om smittskyddsblad, anmälningspliktiga sjukdomar, hur man gör en anmälan med mera.

Det finns även användbar information på Smittskydd Östergötlands webbsidor på vårdgivarwebben.

För förskolor, skolor, arbetsgivare och andra samhällsaktörer

För dig som behöver råd, stöd och vägledning när smittor uppstår på till exempel din arbetsplats eller på förskolan, finns också användbar information på Smittskydd Östergötlands webbsidor på vårdgivarwebben.

Smittskydd Östergötland

Smittskydd Östergötland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete med målet motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor. Smittskyddsverksamheten regleras av smittskyddslagen.