Region Östergötland

Psykisk ohälsa

Mycket människor i rörelse på stan

Människor i alla åldrar kan drabbas av psykisk ohälsa. Det finns olika typer av hjälp att få.

Vid psykisk ohälsa som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Du som är mellan 13-25 år kan också vända dig till ungdomshälsan, ungdomsmottagningen eller skolhälsovården. Vid svårare psykiska problem vänder du dig till en vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagning, barn- och ungdomspsykiatrisk klinik eller barn- och ungdomsmottagning. Vid akuta besvär kan du behöva vända dig dig till en akutenhet. På 1177.se finns detaljerad information om hur du söker hjälp i Östergötland.

Under Tema Psykisk hälsa på 1177.se kan du ta del av andras erfarenheter om psykisk ohälsa, vad du kan göra själv och var du hittar stöd och hjälp. Temat tar upp ämnen som stress, ångest, sömnsvårigheter, depression och spelberoende. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

UMO.se - din ungdomsmottagning på nätet, kan du som är ung få kunskap om kroppen, sex, alkohol och droger, självkänsla, att må dåligt och mycket annat. UMO.se är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Bakom UMO.se står alla landets regioner.