Region Östergötland

Hälsa och livsstil

tre generationer sitter i soffan

Levnadsvanor som mat, motion och sömn påverkar din hälsa i allra högsta grad.

Att vårda det friska genom att ha bra levnadsvanor innebär att du tar vara på möjligheterna till ett längre och friskare liv. Men din hälsa påverkas av så mycket mer. Arbetssituation, relationer med familj och vänner, livsåskådning, stress och eventuella missbruk inverkar också på din hälsa.

Du som vill ha stöd att förändra dina levnadsvanor, exempelvis genom att gå ner i vikt, sluta röka eller komma igång med fysisk aktivitet, fråga på din vårdcentral eller tandvårdsklinik. 

På webben finns mycket information om hälsa och livsstil. På 1177.se hittar du Liv & hälsa som handlar om sådant som är viktigt för välbefinnandet.