Region Östergötland

Hälsa och livsstil

tre generationer sitter i soffan

Levnadsvanor som mat, motion och sömn påverkar din hälsa i allra högsta grad.

Att vårda det friska genom att ha bra levnadsvanor innebär att du tar vara på möjligheterna till ett längre och friskare liv. Men din hälsa påverkas av så mycket mer. Arbetssituation, relationer med familj och vänner, livsåskådning, stress och eventuella missbruk inverkar också på din hälsa.

Du som vill ha stöd att förändra dina levnadsvanor, exempelvis genom att gå ner i vikt, sluta röka eller komma igång med fysisk aktivitet, fråga på din vårdcentral eller tandvårdsklinik. 

På webben finns mycket information om hälsa och livsstil. På 1177.se hittar du Liv & hälsa som handlar om sådant som är viktigt för välbefinnandet.

Lägg till EN god vana

Under hösten 2022 fokuserar vi särskilt på de viktigaste råden för att leva hälsosamt, i kampanjen Din guide till hälsa – lägg till en god vana.

Syftet med kampanjen är att visa vilka råd som är viktigast om du vill leva hälsosamt. Du behöver inte lägga om hela ditt liv – att lägga till EN god vana kan göra stort skillnad för hälsan.

Kampanjen består av en broschyr, Din guide till hälsa, som delas ut på vårdcentralerna, och uppmaningen att lägga till en god vana, som kommer synas på olika ställen under hösten.

Här nedan kan du se den affischkampanj som kommer att synas i de större städerna i Östergötland under hösten.

Läs broschyren Din guide till hälsa som pdf.

På 1177 kan du testa dina vanor och läsa mer.