Region Östergötland Läkare tittar i örat på en ung patient

Fakta och råd

På regionernas gemensamma webbplats 1177 Vårdguiden kan du logga in och utföra olika vårdärenden. Du kan exempelvis förnya recept, kontakta vården eller boka/avboka tid.

1177.se finns medicinskt faktagranskade artiklar om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Här hittar du också information om hälsa, förebyggande vård och om hur vården fungerar i Sverige. 

Det finns även vårdinformation på flera språk, Other languages.

UMO.se

Ungdomsmottagningen på nätet, UMO.se, är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. Här finns svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla regioner. 

1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård