Region Östergötland

Beställ skriv- eller teckentolk

Bilden visar ett tangentbord och hörlurar

Här kan du beställa och avbeställa tolk för exempelvis skriv- och teckenspråkstolkning. Du kan beställa någon av följande tolkningar:

Beställ tolk   Avbokning av tolk

Teckenspråkstolkning

Tolkning med teckenspråk.

TSS 

Tecken från teckenspråket, används för att förtydliga och underlätta avläsning av tal.

Tydligt tal

Tolken upprepar det som talaren säger.

Skrivtolkning

Tolken skriver på ett tangentbord och skriften kan läsas på skärm. Handskriftstolkning sker med hjälp av penna och papper.

Dövblindtolkning

Olika metoder används beroende på den dövblindes kommunikationssätt. Det kan vara visuellt eller teckenspråk/handalfabet taktilt, tydligt tal eller skrivtolkning. I dövblindtolkning ingår syntolkning och viss ledsagning.

Du kan inte beställa språktolk via formuläret på denna sida. Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker vården. Det är vårdpersonalen som beställer språktolk. Tala om för vårdpersonalen innan ditt besök att du behöver språktolk.