Region Östergötland

Ägg- och spermadonation

Mikroskopisk bild av spermie på väg till ägg

Äggdonation

Äggdonation behövs för de kvinnor som själva inte kan producera ägg eller har stor risk att föda ett skadat barn på grund av någon ärftlig sjukdom.

En äggdonator ska vara en frisk kvinna som vill hjälpa barnlösa par. Hon ska vara mellan 23 och 36 år och helst ha egna barn. Närstående donator, som syster eller väninna, kan förekomma i undantagsfall.

Spermadonation

Donatorsperma behövs när en man helt saknar spermieproduktion eller har dåliga spermaprov och behandling för det har misslyckats.

En spermadonator ska vara mellan 23 och 45 år och bör helst ha barn själv. Han ska vara fysiskt och psykiskt frisk. Spermaprovet måste vara bra och spermierna ska tåla nedfrysning och upptining.

Om du funderar på att bli ägg- eller spermadonator

Önskar du mer information, även om du inte bestämt dig för att bli donator, är du välkommen att kontakta Reproduktionsmedicinskt centrum, se länksamlingen.