Region Östergötland Sjukvårdspersonal i administrativt arbete

Donation och stöd

Hälso- och sjukvården räddar många människors liv genom att det finns personer som lämnar blod och donerar organ. Vården kan också hjälpa nyfödda barn med donerad bröstmjölk eller personer som inte kan få barn med ägg eller spermier från donatorer.

Den som lämnar blod gör en viktig insats. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg och är en färskvara som inte kan lagras längre än sex veckor. Donerat blod kan till exempel användas i samband med operationer och vid behandling av olika sjukdomar. 

Visste du att: 

  • Varje år får närmare 700 svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från en givare.
  • Äggdonation är en behandling som för närvarande ges till ungefär 150-200 kvinnor per år i Sverige.
  • I Sverige är det är tillåtet att göra provrörsbefruktning med donerad sperma för heterosexuella par, lesbiska par och ensamstående kvinnor.

  • Bröstmjölk är livsavgörande för för tidigt födda barn eftersom det inte finns någon lämplig ersättning för de minsta barnen.