Hälsa & vård

Länk till information om appen Din vård på 1177.se

Möt vården i mobilen

I appen Din vård kan du träffa läkare, sjuksköterskor, psykologer, fysioterapeuter, tandläkare eller andra yrkeskategorier digitalt.

 

Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Samlad patientinformation om covid-19

På 1177.se samlas information om coronaviruset och covid-19 till patienter och invånare.

 

Man som får vaccin

Vaccination mot covid-19

Region Östergötland genomför en löpande vaccination under det första halvåret av år 2021. Att vaccinera sig är gratis och frivilligt. 

 

 Bra vård och bättre hälsa
Som invånare i Östergötland ska du få en hälso- och sjukvård med bra tillgänglighet, hög kvalitet och stor delaktighet. I livets olika skeden ska du känna trygghet i att vården finns där om och när du behöver den.
På regionernas gemensamma webbplats 1177.se har all information om hälso- och sjukvård samlats för att du som invånare, patient eller närstående enklare ska kunna hitta det du söker. På 1177.se hittar du numera också alla länets vårdcentraler och mottagningar med kontaktuppgifter och vårdutbud.
1177 Vårdguiden

Råd, information och tjänster för din hälsa och vård