Hälsa & vård

Samlad information om coronaviruset i Östergötland

Samlad patientinformation om covid-19

På 1177.se samlas information om coronaviruset och covid-19 till patienter och invånare.

 

Bildlänk till blodgivning på 1177.se

Bli blodgivare

Du som ger blod gör en viktig insats. Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg och är en färskvara som inte kan lagras längre än sex veckor. 

 

Ung kvinna som vaccinerats

Vaccination mot covid-19

Vaccinera dig mot covid-19 för din och andras skull. Läs om hur du bokar tid för vaccination på 1177.se

 

 Bra vård och bättre hälsa

Som invånare i Östergötland ska du få en hälso- och sjukvård med bra tillgänglighet, hög kvalitet och stor delaktighet. I livets olika skeden ska du känna trygghet i att vården finns där om och när du behöver den.

På regionernas gemensamma webbplats 1177.se har all information om hälso- och sjukvård samlats för att du som invånare, patient eller närstående enklare ska kunna hitta det du söker. På 1177.se hittar du numera också alla länets vårdcentraler och mottagningar med kontaktuppgifter och vårdutbud. Hitta vård på 1177.se.