Region Östergötland

Tillgänglighet på webbplatsen

Region Östergötland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här webbsidan beskriver hur webbplatsen ämnar uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi arbetar för att åtgärda de bristerna i samråd med våra redaktörer och tekniska leverantör.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, så meddela oss.

Svarstiden är normalt 5-14 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. 

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Bildlänkar på startsidan innehåller text i bild. Detta förhindrar att texten kan förstoras av användare som har nedsatt syn.
  • På flera sidor förekommer bildlänkar som innehåller text i bild. Detta förhindrar att texten kan förstoras av användare som har nedsatt syn.
  • Vissa sidtyper som har länkar i högerspalt, saknar understruken text. Det kan påverka att användare med nedsatt syn eller nedsatt färgseende kan uppfatta länkarna.
  • Bildkarusellen som finns på startsidan återstår att göra tillgänglig. Den kommer att ersättas med en ny. Det som gör att den inte är tillgänglighetsanpassad nu är bland annat tabbordningen och att den inte är korrekt uppmärkt med aria och role-attribut.
  • "Lediga jobb"-sidan är en iframe där det länkas in externt innehåll och vi har sett att tabbordningen inte är helt korrekt i det iframe-fönstret. Åtgärd skulle kunna vara att informera leverantören av innehållet och be dem att se över tabbordningen.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast kvartal 1 under 2022. Vi byter då webbpubliceringsplattform (CMS) för att ytterligare möta tillgänglighetskraven framöver.

Oskäligt betungande anpassning

Region Östergötland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Rätta alla dokument som i dagsläget har tillgänglighetsbrister
 • Rätta rörligt filmmaterial som sedan innan inte text- och syntolkats
 • Rörlig filmmaterial från Regionfullmäktiges sammanträden kräver för mycket tid att texta. 

De delar som inte kommer åtgärdas i nuvarande plattform prioriteras när vi byter webbpubliceringsplattform under 2022. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Videoklipp som publicerats innan 23:e september textas, transkriberas eller syntolkas inte.

Dokument, såsom PDF och Worddokument publicerade innan 23 september 2018 är inte tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en manuell självskattning av webbplatsens tillgänglighet. I det arbetet har vi använt ett tredjepartsverktyg för att diagnostisera och mäta den tekniska tillgängligheten på webbplatsen. Vi har även bett vår tekniska leverantör att utvärdera kod som möjliggör att tekniska hjälpmedel kan tolka innehållet.

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 september 2020.