Region Östergötland

Lättläst: Sjukhus

Det finns tre sjukhus i Östergötland:

Universitetssjukhuset i Linköping,

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

och Lasarettet i Motala.

På sjukhusen kan du få

akut sjukvård och speciell sjukvård. 


Sjukhusen tar emot dig

om du blir akut sjuk eller allvarligt skadad

dygnet runt årets alla dagar.

När du blir svårt akut sjuk eller allvarligt skadad

kan du ringa telefonnumret 112

för att få en ambulans.

Du kan också själv åka till akutmottagningen

vid något av de tre sjukhusen.


Det är viktigt att du kommer ihåg

att du ska ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivningen

om du inte är svårt akut sjuk.

På 1177 Sjukvårdsrådgivningen får du veta

om det är något du kan göra själv för att bli frisk

eller om du behöver träffa

en sjuksköterska eller läkare.