Region Östergötland

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket

du behöver betala för sjukvård.

Det heter högkostnadsskydd.


Du behöver aldrig betala mer

än 1150 kronor på tolv månader.

När du har betalat 1150 kronor

får du ett frikort.

Frikortet gäller för tiden som är kvar

på de tolv månaderna.

 

Här är ett exempel

Du träffar en läkare i mars.

Sedan besöker du sjukvården flera gånger

och i september har du betalat totalt 1150 kronor.

Då får du ett frikort och behöver inte

betala något förrän i mars nästa år.

 

Det här räknas inte in i högkostnadsskyddet

Avgifter som du har betalat

då du har varit inlagd på sjukhus

räknas inte in i högkostnadsskyddet.

Avgifter för hjälpmedel, graviditetstester,

hälsokontroller och vaccinationer

räknas inte heller in i högkostnadsskyddet.