Region Östergötland

Nyskapande projekt

Stöd till nyskapande projekt syftar till att främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och avser projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande och/eller projekt som syftar till att utveckla nya metoder och processer.  

Det kan tilldelas alla kulturområden, aktörer och arbetsmetoder. Utlysningen kan riktas mot ett årligt tema eller ett särskilt konstområde.

Nyskapande projekt delas ut en gång per år om 50 000 kr. 

Riktlinjer för bilagor – kulturstipendier

Du får gärna bifoga en bilaga till din ansökan. Nytt för i år är att vi ställt upp riktlinjer för hur bilagorna ska se ut. Detta för att underlätta ärendehantering samt arbetsprocess.

  • Bilagan ska vara ett dokument om max 3 A4 sidor i PDF-format
  • Hänvisning till film, musik, hemsidor mm så ska läggas som länkar i PDF-dokumentet
  • Länkar till musik, film mm ska vara fungerande året ut
  • Bilagan ska ges samma diarienummer som ansökan
  • Finns budget för projektet som ansökan avser ska den finnas med i bilagan

Din ansökan ska vara oss till handa senast den 15 april kl 16.00, ansökningar som kommer in senare kommer ej att behandlas.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter i Region Östergötland > > >


Bilagor skickas in separat via e-post till Registrator@regionostergotland.se, märk bilagorna "RUN 2021-30 Nyskapande projekt" och ditt eller projektets namn.
Vid korrekt och skickad anmälan ges en bekräftelse här i webbläsaren.

Kontakt

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post