Landstinget i Östergötland

Kulturstöd 2019

Kulturområdet och kulturskaparna är viktiga resurser för att utveckla Östergötlands attraktivitet. Ett av Region Östergötlands uppdrag är att verka för att bredda deltagande och öka spridningen inom kulturområdet. Det är en regional uppgift att skapa en kulturell infrastruktur, som gör att kultur faktiskt finns som en resurs i det lokala livet oavsett bostadsort och social bakgrund.

Region Östergötlands uppdrag är att stödja och stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare utanför institutionerna och inom alla konstområden.
Region Östergötland har under 2019 avsatt 500 000 kr som stöd till professionell scenkonst, 250 000 kr som stöd till professionella bild- och form- samt slöjdprojekt och 100 000 kr till amatörteater.

Förutsättningar för att söka stödet

  • Regionalt perspektiv, t ex att projektet har en spridning i länet och/eller är av regionalt intresse.
  • Medfinansiering (Kommunal medfinansiering är ett krav. Med medfinansiering avser pengar till det aktuella projektet/produktionen)
  • Vara en juridisk person. Du kan inte söka som privatperson.
  • Vara professionell, gäller ej stöd för amatörteater (se mer info under Dokument)
  • Projektplan och budget ska bifogas (se mer info under Dokument)

Innan du påbörjar din ansökan läs igenom de dokument som ligger i högerspalten för att ta del av viktig information och förutsättningar för att söka.
Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Bilagor till ansökan skickas till kultur@regionostergotland.se skriv projektets namn i ämnesraden. Läs först igenom Riktlinjer för bilagor som finns under Dokument. Om projektet inte genomförs ska stödet återbetalas.

Ansökning- och beslutsprocess

Ansökningsperiod: 1 feb – 4 mars, senast kl. 16.00
Beslut ges skriftligen senast 4 april
Ansökningarna bereds av tjänstepersoner på regionens kulturenhet samt särskilt utvalda personer inom de olika konstområdena som kommer fungera som rådgivande funktion i processen. Beslut om vilka projekt som tilldelas kulturstöd tas av en särskilt tillsatt beslutsgrupp.
Ansökningarna bedöms utifrån hur de förhåller sig till:

  • Konstnärlig höjd, kreativitet och kvalitet
  • Möjlighet att nå ut med projektet i länet/regionalt intresse
  • Arbeta med ett inkluderande förhållningssätt (se mer info under Dokument)

Marknadsföring

Vid marknadsföring av produktionen ska det framgå att den stöds av Region Östergötland. Logotyp finns att hämta här http://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Grafisk-profil-for-Region-Ostergotland/Logotyper/

Redovisning

Slutredovisning ska lämnas på särskilt blankett som finns under Dokument. Bilagor till slutredovisningen skickas till kultur@regionostergotland.se skriv projektets namn i ämnesraden.

Ansökningstid: 1 februari – 4 mars 2019

Så behandlar vi dina personuppgifter i Region Östergötland > > >

Söker ett av följande stöd


Kontakt

Bild på Maria Brusman

Maria Brusman

Kulturstrateg, scenkonst

010-103 65 12

e-post

Bild på Anna Ljung

Anna Ljung

Dansutvecklare - Dans i Öst

010-103 65 15

e-post

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post