Region Östergötland

Arbetsstipendium/ kultur- och utvecklingsstipendium

Här är formuläret för att söka arbetsstipendium/kultur- och utvecklingsstipendium. 

Från och med i år skickar du endast in en ansökan. Det innebär att du har chans till arbetsstipendium eller kultur- och utvecklingsstipendium. Det är den externa sakkunniggruppens diskussioner som ligger till grund för vilket stipendium du tilldelas.  

Summan för arbetsstipendiet är 100.000 kronor och delas ut till en aktör eller två personer som arbetar tillsammans. 

Summan för kultur- och utvecklignsstipendiet är 40.000 kronor och delas ut till fyra enskilda personer, alternativt kan ett stipendium delas ut till två personer som arbetar tillsammans. 

 

Riktlinjer för bilagor – kulturstipendier

Du får gärna bifoga en bilaga till din ansökan. Nytt för i år är att vi ställt upp riktlinjer för hur bilagorna ska se ut. Detta för att underlätta ärendehantering samt arbetsprocess.

  • Bilagan ska vara ett dokument om max 3 A4 sidor i PDF-format
  • Hänvisning till film, musik, hemsidor mm så ska läggas som länkar i PDF-dokumentet
  • Länkar till musik, film mm ska vara fungerande året ut
  • Bilagan ska ges samma diarienummer som ansökan
  • Finns budget för projektet som ansökan avser ska den finnas med i bilagan

Din ansökan ska vara oss till handa senast den 15 april kl 16.00, ansökningar som kommer in senare kommer ej att behandlas.

 

Så behandlar vi dina personuppgifter i Region Östergötland > > >


Bilagor skickas in separat via e-post till Registrator@regionostergotland.se, märk bilagorna med "RUN 2021-29" och ditt eller projektets namn.
Vid korrekt och skickad anmälan ges en bekräftelse här i webbläsaren.

Kontakt

Bild på Maria Ståhl

Maria Ståhl

Kulturstrateg bild och form

010-10 375 16

e-post

Denna webbplats