Region Östergötland

Anmälan till patientnämnden

Synpunkter till Patientnämnden på hälso- och sjukvården och tandvården inom Region Östergötland och kommunerna i Östergötlands län. 

För att nämnden på bästa tänkbara sätt ska kunna utreda vad som hänt dig eller någon annan närstående önskas följande information:

Så behandlar vi dina personuppgifter i Region Östergötland > > >


 

Patientens uppgifter
Om annan än patient skriver
Redogörelse för ärendet: