Region Östergötland

Förlängd dispositionstid av Forsknings-ALF

Förlängd dispositionstid av Forsknings-ALF - effekt av Covid-19 

Möjligheten att bedriva klinisk forskning som planerat påverkas fortfarande av Covid-19. Regeringen har därför även i år gjort ett tillägg i ALF-avtalet, vilket möjliggör att medel för Forsknings-ALF 2022 kan förlängas till och med 2023-08-31.

Ansök om förlängd dispositionstid

Forskare som bedömer att de under 2022 inte hinner använda beviljade medel från Forsknings-ALF 2022 ombeds att fylla i formuläret Ansökan om förlängd dispositionstid och sänd in till alf-kansli@regionostergotland.se senast den 15 november 2022. Därefter bedömer Forskningsstrategiska enheten ansökan och fattar beslut om eventuell förlängd dispositionstid.

Vid frågor kontakta: alf-kansli@regionostergotland.se