Region Östergötland

Förlängd dispositionstid av forskningsmedel - effekt av Covid-19

Belastningen på hälso- och sjukvården är och kommer att fortsätta vara mycket hög med anledning av rådande pandemi. Det är därför av största vikt att såväl kliniskt verksamma medarbetare som andra medarbetare med relevant utbildning fokuserar på sjukvårdsuppdraget.

Detta medför att beviljade forskningsmedel inte kan nyttjas som planerat.

Ansökan om förlängd dispositionstid

I dagsläget finns ingen process som hanterar förlängd dispositionstid för medel som beviljats för år 2021. Forskningsstrategiska enheten återkommer med information kring detta, dels i informationsutskick, dels på denna webbsida.