Region Östergötland

Förlängd dispositionstid av Forsknings-ALF - effekt av Covid-19

Belastningen på hälso- och sjukvården är och kommer att fortsätta vara mycket hög och det är därför av största vikt att såväl kliniskt verksamma medarbetare som andra medarbetare med relevant utbildning fokuserar på sjukvårdsuppdraget. Detta medför att beviljade forskningsmedel inte kunnat nyttjas som planerat.

Ansökan om förlängd dispositionstid

Forskare som inte har haft möjlighet att bedriva forskningsaktiviteter som planerat år 2020 (på grund av den ökade belastningen i sjukvårdsuppdraget under den rådande pandemin) uppmanas att så snart som möjligt komma in med ansökan om förlängning av dispositionstid för Forsknings-ALF. Varje ALF-projekt hanteras separat och förlängningen sker inte med automatik.

Fyll i formuläret Ansökan om förlängd dispositionstid och sänd in till ALF-kansli@regionostergotland.se så hanterar Forskningsstrategiska enheten ansökan.