Region Östergötland

Dispositionstid av forskningsmedel med anledning av covid-19

Forskare som inte kan bedriva forskningsaktiviteter som planerat under 2020 med anledning av rådande pandemi, uppmanas att ansöka om förlängning av dispositionstid av forskningsmedel.

Belastningen på hälso- och sjukvården är och kommer att fortsätta vara mycket hög och det är därför av största vikt att såväl kliniskt verksamma medarbetare som andra medarbetare med relevant utbildning fokuserar på sjukvårdsuppdraget. Detta medför att beviljade forskningsmedel inte kan nyttjas som planerat.

Ansök om förlängd dispositionstid

Forskare som inte har möjlighet att bedriva forskningsaktiviteter som planerat år 2020 (på grund av den ökade belastningen i sjukvårdsuppdraget under den rådande pandemin) uppmanas att så snart som möjligt komma in med ansökan om förlängning av dispositionstid av forskningsmedel (ALF-medel och medel från Region Östergötland).

Ansökan om förlängd dispositionstid (docx)

Ansökan fylls i och skickas in senast den 15 september av forskaren via e-post foukansli@regionostergotland.se till forskningsstrategiska enheten som hanterar ansökan och meddelar beslut.

Kontakt vid frågor

Forskningsstrategiska enheten
E-post: FoUKansli@regionostergotland.se