Landstinget i Östergötland

Regionarkiv - forskarservice

Bilden visar ett par händer med bomullshandskar som bläddrar i en gammal bok

Region Östergötland har en stor arkivskatt som innehåller flera arkiv från länet. En stor del utgörs av östgötarnas patientjournaler, med början 1793.

Regionarkivet kommer inom några år att förvara alla journalhandlingar till och med 2007 samt övriga handlingar som är äldre än 10 år. I arkivet kan det även finnas journaler från nedlagd privat vårdverksamhet. 

Kontakta oss gärna i förväg

Till Regionarkivet är forskare och andra välkomna för att ta del av handlingar. Vi handleder alla besökare som behöver hjälp att hitta det man söker. Kontakta oss gärna i förväg, då vi kan behöva någon dag på oss att plocka fram önskade handlingar.

Forskarbesök sker efter överenskommelse. Receptionen och
forskarsalen är öppna vardagar kl. 08.00-16.00, dag före röd dag är reception och forskarsal öppna kl. 08.00-12.00. Kontakta arkivexpeditionen några dagar innan tilltänkt besök.

I forskarsalen i arkivhuset finns följande:

  • 12 platser
  • 2 separata forskarrum
  • kopiator
  • möjlighet att ansluta egen dator
  • referensbibliotek
  • pentry med kyl, frys och mikro
  • tekniska hjälpmedel som sökterminal, ljusbord, mikrofischeläsare med mera

Studiebesök utan kostnad

Speciella visningar kan ordnas. Då visar vi arkivlokalerna och intressanta exempel ur olika arkiv och ger vägledning i hur man forskar i regionarkivets material. Visningen är kostnadsfri. Ring innan besök.

Kopieringstjänst mot avgift

Möjlighet att få material kopierat finns på plats. Kopiering ur Region Östergötlands arkivhandlingar är gratis upp till nio sidor. Från den tionde sidan blir det en avgift på 60 kr och därefter 6 kr per tillkommande sida. Maxbelopp för kopiering ur egen journal är 300 kr. Portokostnad och eventuell kostnad för rekommenderad försändelse tillkommer.

Arkivexpeditionen

Tel: 010-103  71 75
Telefontider: 8.00 - 12.00
E-post: regionarkivet@regionostergotland.se  

Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping
Postadress: Regionarkivet 581 85 Linköping

Kontakt

Bild på Regionarkivet

Regionarkivet

Arkivexpedition

010-103 71 75

e-post