Region Östergötland

Vetenskaplig publicering

Medicinsk facklitteratur i bokhylla

Varje år publiceras över 600 vetenskapliga artiklar av Region Östergötlands medarbetare. Dessa publiceringar ligger bland annat till grund för kommande tilldelning av forskningsmedel och utvärderingar av våra forskningsinsatser.

För att forskningsresultat ska komma till nytta är det viktigt att avhandlingar och vetenskapliga publikationer sprids och finns tillgängliga – inte endast för forskare utan också för beslutsfattare och medborgare. I Region Östergötland importeras publicerade artiklar och finns tillgängliga för sökning i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Populärvetenskapliga sammanfattningar från avhandlingar blir forskningsnyheter på vår webb eller publiceras i tidskriften Forskning och utveckling.

Använd korrekt adress vid vetenskaplig publicering

Det är viktigt att använda en korrekt adress vid vetenskaplig publicering för att enkelt kunna följa upp Region Östergötlands forskningsinsatser men också för att nivån på statsanslag ska bli rätt.

Region Östergötland och Linköpings universitet har tillsammans tagit fram en princip för utformning av adresser som ska följas. Den finns presenterad i Medicinska fakultetens publiceringsanvisningar samt Region Östergötlands engelska klinikbeteckningar.

Publikationer av medarbetare i Region Östergötland följer adressprincipen:

  • Klinik, Institution vid universitetet, Universitet, Stad, Land

    Exempel: Department of Cardiology in Linköping, and Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden

Detta gäller alla publikationer av medarbetare anställda vid Region Östergötland oavsett om medarbetaren är eller inte är knuten till Linköpings universitet genom adjungering eller förenad anställning. Det gäller även i de fall då medarbetare är knutna till annat lärosäte än Linköpings universitet, i dessa fall anges dubbla adresser.

Acknowledgement för anslag

Forskare som mottagit ALF-anslag refererar acknowledgement vid publicering enligt:

  • ALF Grants, Region Östergötland

Forskare som mottagit FORSS-anslag refererar acknowledgement vid publicering enligt:

  • FORSS Grants, Medical Research Council of Southeast Sweden

Forskare som mottaget Region Östergötland-anslag refererar acknowledgement vid publicering enligt:

  • Grants from Region Östergötland