Region Östergötland

Regionarkiv - forskarservice

Bilden visar ett par händer med bomullshandskar som bläddrar i en gammal bok

Regionarkivet förvaltar ett vårdhistoriskt kulturarv. Vi har arkiv från Region Östergötland alla verksamheter från 1791 och framåt – en ”arkivskatt” värd att söka i.

Regionarkivet förvarar i stort sätt alla journalhandlingar fram till 2008 samt övriga handlingar som är äldre än 10 år. Våra historiska handlingar, från 1791 och framåt, består till stor del av östgötarnas patientjournaler. I dessa journaler kan vi följa Östergötlands invånares hälsa i över i 200 år. Region Östergötland arkiv är ett kulturarv som varje medborgare har rätt att ta del av.

Forskarbesök

Är du intresserad av att forska på din familjs eller släkts historia? Jobbar du just nu på en forskningsstudie? Eller skriver du kanske på en uppsats eller avhandling i historia? I sådana fall kan vi ha material till din forskning. Vi hjälper dig att hitta bland våra handlingar.  Det är bra om du kontaktar oss innan ditt besök så att vi kan plocka fram de handlingar du behöver. Inom hälso- och sjukvård råder sekretess i upp till 70 år, men ett samtycke från patienten kan bryta denna. Handlingar innan 1948 är alltså allmänna, offentliga och tillgängliga för alla.

Kliniska forskningsstudier

För kliniska forskningsstudier behöver vi ha beslut från Etikprövningsmyndigheten. För kvalitetsuppföljning behövs intyg från enhetschefen för den enhet där uppföljningen ska göras. 

Forskarsalen

Forskarbesök sker efter överenskommelse. Receptionen och forskarsalen är öppna vardagar klockan 08.00-16.00 (till 12.00 dag före röd dag). Kontakta oss några dagar innan besöket. 

Kopiering

Du har möjlighet att kopiera arkivhandlingar enligt Region Östergötlands avgiftsförordning: 9 sidor är gratis den 10 sidan blir det en avgift på 60 kronor och därefter 6 kronor per sida. Maxbelopp för kopiering ur egen journal är 300 kronor.

Studiebesök

Vi gör, på förfrågan, visningar av våra arkivlokaler och visar valda handlingar ur våra arkiv.  Visningen är kostnadsfri. Ring innan och boka in en visning.

Arkivexpeditionen

Tel: 010-103  71 75
Telefontider: 8.00 - 10.00
E-post: regionarkivet@regionostergotland.se  

Besöksadress: Roxtorpsgatan 9, Linköping
Postadress: Regionarkivet 581 85 Linköping

Kontakt

Bild på Regionarkivet

Regionarkivet

Arkivexpedition

010-103 71 75

e-post