Region Östergötland

Prisma

Fingrar pekar på datorskärm

Prisma är ett ansöknings- och ärendehanteringssystem som riktar sig till svenska forskningsutförare och enskilda forskare.

De tre forskningsfinansiärerna Formas, Forte och Vetenskapsrådet är systemets ägare.

Ansökningar och ärenden

I Prisma kan personer ansöka om forskningsmedel och hantera sina beviljade bidrag. Granskare utför sitt granskningsarbete i Prisma och medelsförvaltare (den organisation, till exempel Region Östergötland, som förvaltar medlen för ett beviljat projekt och ansvarar enligt villkor) har organisationskonton. I dessa konton kan de hantera organisationens ansökningar, signera dokument och återrapportera.

Organisationskonto

Samtliga organisationer med forskare och andra som ansöker om finansiering eller etikprövning via Prisma måste ha ett organisationskonto. Den sökande kopplar sin ansökan till en organisation (medelsförvaltare eller forskningshuvudman) och till en hemvist som organisationen satt upp. På organisationskontot finns en översikt över alla ansökningar och bidrag. Till kontot knyts användare som sköter signeringar till exempel för etikansökan som signeras av verksamhetschefer.

Behörighet

Enheten för forskningsstöd är organisationskonto-ansvariga för Region Östergötland i Prisma. Härifrån tilldelas behörigheter till de personer som ska signera och administrera i systemet.

Om man behöver hjälp i ansökningssystemet så finns Prismas användarstöd.

Rörande administrativa Prisma-frågor, kontakta Enheten för forskningsstöd:

lotta.didriksson.larsson@regionostergotland.se
eller
FoUKansli@regionostergotland.se

Inkomna ärenden under sommaren 2019 behandlas 5 augusti.

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare

010-103 85 00

e-post

Andra webbplatser