Region Östergötland

Medicinska fackbibliotek

Student söker i databas på bibliotek

De medicinska biblioteken i Östergötland ger service till Region Östergötlands personal, forskare och studerande i hälsovetenskapliga ämnen. Via de medicinska biblioteken får du tillgång till ett stort antal tidskrifter och ett evidensbaserat kunskapsstöd.

Vi erbjuder individuell handledning och platsbesök

Vi erbjuder undervisning, kurser i informationssökning, sökhjälp och möjlighet att boka en bibliotekarie för individuell handledning. Hör av dig till oss för att boka en tid eller titta in på ditt bibliotek när du har tid. Vi kommer gärna till din arbetsplats och berättar mer om våra tjänster.

Medicinska e-resurser hos Region Östergötland

De medicinska e-resurserna består av nedanstående medicinska databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Databaserna etc. är fritt tillgängliga på en dator ansluten till Region Östergötlands intranät. 

Referensdatabaser

Amed

Sjukgymnastik, arbetsterapi, rehabilitering.

Cinahl

Omvårdnad.

Discovery Service

Samsök - söker i 4 databaser och bland våra tidskrifter samt e-böcker samtidigt.

Medline

 Medicin, odontologi, vårdvetenskap.

PsycINFO

Psykisk hälsa och beteendevetenskap.

 

Medicinsk söktjänst 

Clinical key

 

 

Beslutsstöd

UpToDate 

En omfattande evidensbaserad medicinsk referens-service för att snabbt besvara dagliga medicinska frågeställningar, inom alla specialiteter. 

Sök i e-tidsskrifter i Discovery 

E-tidskrifter

Alfabetisk sökfunktion med landstingets prenumerationer och en mängd fria tidskrifter inom området.

 

EBM - Evidensbaserad medicin

Cochrane Library

Ger information om effekter och biverkningar av behandlingar eller förebyggande åtgärder.

 

OT-seeker

Gratis referensdatabas. Innehåller ca16.000 randomiserade studier, systematiska översikter och guidelines inom arbetsterapi.

PEDro

Gratis referensdatabas. Innehåller cirka 7 000 randomiserade studier och systematiska översikter inom fysioterapi.


SBU 

 

Statlig myndighet som utvärderar sjukvårdens metoder för att få bättre beslutsunderlag för vilken sjukvård som ska bedrivas.

 

E-resurser online

SveMed+

Unik skandinavisk tidskriftsdatabas inom biomedicin.

MeSH

Hjälpmedel för att översätta svenska sökord till engelska MeSH-termer.

Micromedex

En läkemedelstjänst från Truven Health Analytics .

 

Standarder

 
e-nav

Standarder med hemvist i SS (svensk standard), SS-EN (europastandarder), ISO och IEC (globala standarder). 

Kontakt

Bild på Maria Börjesson

Maria Börjesson

Bibliotekarie, västra länsdelen

010-104 75 06

e-post

Bild på Per Wedell

Per Wedell

Bibliotekarie, östra länsdelen

010-104 30 82

e-post