Region Östergötland

Forskningsmedel att söka

Tjej tittar i mikroskop

Här hittar du kort information om de forskningsmedel som kan sökas inom Region Östergötland och vilka ansökningstider som gäller. Ansökan görs i forskningsportalen Researchweb, där du också kan läsa mer om varje forskningsmedel.

Forsknings-ALF

Utlysningen riktar sig till dig som är disputerad och anställd i Region Östergötland eller vid Linköpings universitet. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet. 

Progressbeskrivning för de som fått flerårsbidrag lämnas i Researchweb mellan 15 augusti och 1 oktober. 

Information om utlysning av Forsknings-ALF 2021 

FORSS

FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling inom kliniska patientnära områden. FORSS riktar sig till dig som är anställd i Region Jönköping, Region Kalmar, Region Kronoberg, Region Östergötland, Linköpings universitet, Jönköping University eller Linnéuniversitetet.

En viktig princip för FORSS är att FoU-verksamhet ska bidra till att skapa samarbeten över länsgränserna i regionen, mellan såväl klinisk verksamhet som lärosäten. Projekt som innebär tydlig och utvecklad samverkan över länsgränserna prioriteras därför och minst två län ska vara representerade i projekt som beviljas anslag från FORSS.

Information om utlysning av FORSS

Stipendier

Forsknings- och stipendieförvaltningen inom Region Östergötland och Medicinska fakulteten förvaltar och utlyser bidrag från donerade medel för medicinsk forskning och studier. Samtliga anställda inom Region Östergötland och/eller Medicinska fakulteten kan söka och beviljas medel, enligt de kriterier och anställningsförhållanden som finns angivet för respektive stipendium. Vissa stipendier riktar sig även till studerande och personer med släktrelation till donatorn.

Information om utlysning av stipendier

Från student till docent

Från student till docent är ett koncept som Region Östergötland tillsammans med Linköpings universitet arbetat fram för att hjälpa medarbetare i sin akademiska karriär och utveckling. 

Information om utlysningar av Från Student till docent

Forskningsmedlen är uppdelade efter sökandes yrkeskategori och akademisk nivå:

Medarbetare med legitimerad vårdutbildning, läkarutbildning

 • Forskningstid vid AT-tjänst
 • Forskningstid vid ST-tjänst
 • ALF-stöd till klinisk doktorand
 • ALF-medel för nydisputerad läkare
 • ALF-medel till klinisk forskarbefattning
 • ALF-stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet 

Medarbetare med legitimerad vårdutbildning, exklusive läkarutbildning

 •  Forskningsstöd för icke disputerad
 •  Forskningsstöd för disputerad
 •  Stöd för universitetsanställda
 •  Klinisk forskarbefattning

Medarbetare med magisterexamen, exklusive legitimerad vårdutbildning

 • Forskningsstöd för regionsanställda med magisterexamen, exklusive legitimerade vårdyrken. (Ingen utlysning.) 

Fler forskningsmedel i Region Östergötland

Inom Region Östergötland finns även forskningsmedel att söka inom följande områden:
• Resebidrag
• Gästforskare
• Patientsäkerhetsforskning
• Forskningstid i primärvården och rehabiliteringsorganisationen

Information om utlysning av övriga forskningsmedel

Ansökningsperioder

Region Östergötland har fyra ansökningsperioder för olika forskningsmedel och finansiärer. Mer information om ansökningstiden för respektive forskningsmedel finns i Researchweb. 

Tänk på att ansökan tas emot från ansökningsperiodens start och går att redigera till ansökningsperiodens slut. Observera att sista datum för ansökan kan variera beroende på kalenderdag.

Period 1: 1 januari- 13 februari klockan 14.00

 • Forsknings-ALF

Period 2: 1 mars- 2 april klockan 14.00

 • FORSS
 • Resebidrag
 • Gästforskare
 • ALF-stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet
 • Klinisk forskarbefattning OBS! Sista ansökningsdag 14 april klockan 14.00
 • Kliniskt forskningsprojekt för AT-läkare
 • Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare (1 februari – 1 april)

Period 3: 1 maj- 2 juni klockan 14.00

 • Patientsäkerhetsforskning OBS! Sista ansökningsdag 14 juni klockan 14.00
 • Forskningstid i primärvården och rehabiliteringsorganisationen OBS! Sista ansökningsdag 14 juni klockan 14.00
 • ALF-stöd till klinisk doktorand OBS! Sista ansökningsdag 14 juni klockan 14.00
 • ALF-medel för nydisputerad läkare OBS! Sista ansökningsdag 14 juni klockan 14.00
 • ALF-medel till klinisk forskarbefattning OBS! Sista ansökningsdag 14 juni klockan 14.00
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken (icke disputerade)
 • Forskningsstöd för universitetsanställda (Medfak) med legitimerade vårdyrken (icke disputerade)
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken (disputerade)

Period 4: 1 september-1 oktober

 • FORSS (stänger klockan 14.00)
 • Stipendier (stänger klockan 14.00)

Ansök via Researchwebb

Ansökan om forskningsmedel inom Region Östergötland görs digitalt via forskningsportalen Researchweb.

 

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

Forskningshandläggare, Student till docent och stipendier

010-103 12 70

e-post

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

Forskningsstrateg/FORSS-koordinator

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Andra webbplatser