Region Östergötland

Klinisk Forskarbefattning

Det är viktigt att forskarutbildade fortsätter att forska under hela sin yrkeskarriär, för att ta tillvara forskarkompetensen men även för att sjukvårdsutvecklingen ska drivas framåt.

Därför har Region Östergötland inrättat tidsbegränsade möjligheter för disputerade medarbetare med legitimerad vårdutbildning  och medarbetare med naturvetenskaplig eller annan examen. Målet är att medarbetaren på detta sätt får goda förutsättningar till klinisk forskning och pedagogisk utveckling i syfte att nå meritering för högre akademisk befattning.

I den kliniska forskarbefattningen är 20 procent av arbetstiden avsatt för forskning och ytterligare 10 procent av arbetstiden till undervisning. Finansieringen av forskningstiden delas lika mellan Region Östergötlands centrala forskningsmedel och klinikens egna forsknings- och utvecklingsmedel med 10 procent vardera. Undervisningsdelen finansieras till hälften av Region Östergötland centralt och till hälften av Medicinska fakulteten med 5 procent vardera. Maxtid för klinisk forskarbefattning är 6 år.

Behöriga att söka år 2019

År 2019 görs ett tillfälligt uppehåll med att inrätta nya kliniska forskarbefattningar, istället riktas utlysningen endast till medarbetare som haft en klinisk forskarbefattning i tre år och önskar förlängning av denna för som mest tre år. Det innebär att endast de medarbetare som har pågående befattning som löper ut under 2019 eller tidigare har haft klinisk forskarbefattning som löpte ut under 2018 är aktuella för årets utlysning.

Om utlysningen och ansökan

Utlysningen öppnar 1 mars och stängs 1 maj. Ansökan sker via Region Östergötlands ansökningsportal Researchweb. I formuläret beskrivs projektet och projektets progress samt vetenskaplig produktion och omfattningen av undervisningsinsatser under tiden med klinisk forskarbefattning.

Ansökan ska vara godkänd av sökandes verksamhetschef.

Bedömning, beslut och besked

En bedömningskommitté granskar ansökningarna avseende projektets progress och medarbetarens omfattning av undervisningsinsatser. Därefter beslutar Forskningsdirektören om tillsättning. Besked lämnas 14 juni.


[1] Apotekare, Arbetsterapeut, Audionom, Barnmorska, Biomedicinsk analytiker, Dietist, Kiropraktor, Logoped, Läkare, Naprapat, Optiker, Ortopedingenjör, Psykolog, Psykoterapeut, Receptarie, Röntgensjuksköterska, Sjukgymnast, Sjukhusfysiker, Sjuksköterska, Tandhygienist, Tandläkare

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post