Region Östergötland

Stipendier för forskningsförberedande utbildning

Region Östergötland utlyser stipendier avsedda för studerande på utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, som är intresserade av att bekanta sig med medicinsk forskning inom ett för studenten intressant projekt eller ämnesområde. Stipendierna avser att stimulera till engagemang i forskning och forskarutbildning och vänder sig därför till odisputerade som inte är registrerade som forskarstuderande.

Stipendiet kan omfatta upp till åtta veckors studier under en period av 1-3 månader. Stipendiebeloppet uppgår till 3 000 kr per vecka. Stipendiaten får inte uppbära någon lön (inklusive arvoden och andra löneförmåner) från Region Östergötland under stipendietiden eller det kalenderår som stipendier erhålls.

Vem kan söka?

Sökande ska uppfylla något av följande krav:

  1. Vara antagen till läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet och ha genomfört sitt självständiga arbete (termin 6 eller termin 8).
  2. Vara antagen till läkarprogrammet och forskarlinjen vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet.
  3. Vara antagen till något utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet och vara antagen till/ha genomgått den fristående kursen ”Introduktion till medicinsk forskning” (kurskod 8FG070).
    Utfört vetenskapligt arbete får inte utgöra självständigt arbete, fördjupningsarbete eller examensarbete på respektive program.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär via Researchweb. Den sökande ska ha en forskarutbildad handledare med koppling till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet eller Region Östergötland. Ansökan ska godkännas av handledare.

Tidplan

  • 1 april, kl 23.59: Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.
  • 10 april: Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” vara FoU-kansliet tillhanda.
  • 1 maj: Sista dag för beslut.
  • 1 månad efter avslutat projekt: Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Projektets genomförbarhet och kvalitet.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om konto för överföring av medel via bank.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser