Region Östergötland

Medel för gästforskare

Region Östergötland satsar årligen medel för att möjliggöra för externa seniora forskare att under 3-12 månader verka i Region Östergötland för att ta hit ny teknik och kunskap. Syftet är att möjliggöra nya projektsatsningar för medarbetare inom Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Under den tid den seniora forskaren finns här avsätts också medel för 1-2 regionanställda medarbetare som på hel- eller deltid får möjlighet att arbeta tillsammans med gästforskaren. Mindre anslag knutna till projekten kan också beviljas.

Vem kan söka?

Forskargrupper inom Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet/Region Östergötland med anknytning till klinisk forskning och utveckling som har ansvar för att kunskapen implementeras och förvaltas. Huvudsökande projektledare ska vara anställd vid Region Östergötland.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär via Researchweb.

Tidplan

1 april, kl 23.59

Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april

Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” vara Enheten för forskningsstöd tillhanda.

1 juli

Sista dag för beslut.

3 månader efter avslutat projekt

Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till Enheten för forskningsstöd. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

 

Bedömningskriterier

CV för gästforskaren, beskrivningen av projektet, tidplan, ekonomisk kalkyl, vinst/nytta för Region Östergötland, samt mål.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till Enheten för forskningsstöd med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser