Landstinget i Östergötland

Forskningstid vid ST-tjänst

Enligt Socialstyrelsens "Nya ST" ska ett "individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer" ingå i de flesta specialistutbildningarna. Region Östergötlands ledningsgrupp rekommenderar därför att alla ST-läkare erbjuds minst 10 veckor finansierade med klinikmedel. ST-läkare som behöver förlänga sin specialistutbildning p.g.a. forskningsaktiviteter kan erhålla lönetillägg (upp till ingångslön för specialister) under "övertiden", d v s från och med den tidpunkt de skulle ha blivit specialistkompetenta utan forskningsförlängningen.

Vem kan söka?

ST-läkare inom Region Östergötland, som är forskarstuderande (doktorand) eller disputerad ST-läkare, kan söka forskningstid (1-3 månader) för projekt.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

Tidplan

1 april, kl 23.59: Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

3 månader efter avslutat projekt: Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till ST-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Alla ansökningar som uppfyller de formella kraven (ST-läkare och doktorandanmäld/ disputerad) och som kommer in före ansökningstidens slut, tilldelas forskningstid.

Utbetalning av beviljade medel

Utbetalning sker genom kontering i Heroma. ST-läkaren ansöker om ledighet för forskning och tiden konteras av löneadministratör mot ST-kansliet.

Kontakt

Bild på Anna-Maria Hedman

Anna-Maria Hedman

Utbildningssekreterare

010-103 81 09

e-post

Andra webbplatser