Region Östergötland

Forskningstid vid AT-tjänst

Region Östergötland satsar offensivt på forskning på alla nivåer. Som ett led i detta erbjuds forskar AT-tjänster i utökad omfattning. AT-läkare med forskarblock erbjuds tre månaders forskarförlängning av utbildningen med ersättning enligt lägst ST-lön. Dessa tre månader finansieras med ALF-medel.

Vem kan söka?

Behörig att söka är AT-läkare anställd vid Region Östergötland och doktorand vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet som är antagen till forskar-AT.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär via Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare.

Tidplan

1 april, kl 23.59: Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande. Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.

10 april: Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” vara FoU-kansliet tillhanda. 15 maj-Sista dag för beslut.

1 månad efter avslutat projekt: Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Sökanden är doktorandanmäld eller har skickat in ansökan och planerar för antagnings-seminarie. Alternativt är sökanden redan doktorerad och ingår i en forskargrupp samt har en tydlig plan för pågående forskning. Sökanden har en konkret plan för vad som ska göras under förlängningen. Innehållet i planen för tiden är en del av en större helhet som förhoppningsvis leder till en doktorsavhandling eller för övrigt värdefull forskning under en längre tidsperiod. Utbetalning av beviljade medel

Utbetalning sker som lönemedel.

AT har möjlighet att förlänga sin tjänst med som mest 3 månader, vilket antingen förläggs i slutet av AT eller insprängt under senare delen av AT utifrån klinisk tjänstgöring.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser