Region Östergötland

Forskningsstöd för ej disputerad med legitimerad vårdutbildning vid Region Östergötland eller Medicinska fakulteten

Region Östergötland och Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet satsar årligen medel för forskningsveckor för personer med legitimerad vårdutbildning (inte läkare). Bidragen är riktade till doktorandanmälda forskarstuderande samt till personer som ännu inte är doktorandanmälda men intresserade av att forska. Bidrag lämnas inte för examensarbeten. Upp till 12 veckor kan sökas.

Vem kan söka från Region Östergötland?

Odisputerade personer med tillsvidare del- eller heltidsanställning inom Region Östergötland (inte anställd vid Linköpings universitet med landstingsavtal) med legitimerade vårdyrken (inte läkare) är behöriga att söka anslagen.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb. Ansökan ska godkännas av handledare och prefekt.

Tidplan

 • 1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande.
 • Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.
 • 10 juni: Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.
 • 1 oktober: Sista dag för beslut.
 • 3 månader efter avslutat projekt; Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt.
 • Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet. Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Frågeställning (inomvetenskaplig och samhällsrelevans), metod och design, kompetens för sökt projekt, tidplan för sökt projekt, kostnadsaspekten för sökt projekt, samt sammanfattande helhetsbedömning.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem. Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst två år.

Forskningsstöd för universitetsanställda vid Medicinska fakulteten med legitimerad vårdutbildning

För dig som är universitetsanställd (vid institutionerna IMH, IKE, avdelning HAV vid ISV) med legitimerad vårdutbildning (inte läkare) och doktorand eller du som just ska antas till forskarstudier finns möjlighet att söka upp till 12 forskningsveckor.

Vem kan söka från Medfak?

Personer med legitimerade vårdyrken (inte läkare) är behöriga att söka anslagen.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär på Researchweb, se länk till höger. Ansökan ska godkännas av handledare och prefekt.

Tidplan

 • 1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan till Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande.
 • Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.
 • 10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.
 • 1 oktober Sista dag för beslut.
 • 3 månader efter avslutat projekt Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt.
 • Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Frågeställning (inomvetenskaplig och samhällsrelevans), metod – design, kompetens för sökt projekt, tidsplan för sökt projekt, kostnadsaspekten för sökt projekt, samt sammanfattande helhetsbedömning.

Utbetalning av beviljade medel Blankett 2

”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Institutionens ekonom bokför utnyttjad kostnad i ansökningssystemets ekonomimodul. Fakultetsekonom kommer därefter att överföra registrerad kostnad till institutionen. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under högst två år.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser