Region Östergötland

Forskningsstöd för disputerad med legitimerad vårdutbildning

Region Östergötland satsar årligen medel för personer med legitimerad vårdutbildning (inte läkare) för att möjliggöra fortsatt och fördjupad forskningsaktivitet efter avslutad forskarutbildning. Stödet innebär fyra månaders forskningstid under en tvåårsperiod med ersättning motsvarande grundlönen på den under projektet aktuella anställningen, samt 100 tkr i driftsmedel per år.

Det finns möjlighet att ansöka om förlängning ett tredje år. Totalt kan tre års forskningsstöd utdelas per person.

Vem kan söka?

Personer med tillsvidare del- eller heltidsanställning inom Region Östergötland (inte LiU-anställd med avtal med Region Östergötland) med legitimerade vårdyrken (inte läkare) som disputerat är behöriga att söka. Medel tilldelas inte personer med universitetsbefattning.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär via Researchweb. Ansökan ska godkännas av verksamhetschef och ämnesföreträdare. Ansökan om förlängning ett tredje år med samma villkor görs på Researchweb. I samband med ansökan om förlängning ska vetenskaplig rapport avseende de två första åren lämnas på Researchweb i originalansökan. Insänd rapport är offentlig via ansöknings-databasen.

Tidplan

  • 1 juni, kl 23.59 Sista dag för ansökan på Researchweb. När ansökan skickats in bekräftas registreringen med e-post till sökande.
  • Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan”, skrivs ut, signeras och skickas till på blanketten angiven adress.
  • 10 juni Blankett 1 ”Bekräftelse av ansökan” ska vara FoU-kansliet tillhanda.
  • 1 oktober Sista dag för beslut
  • 3 månader efter avslutat projekt Sista dag för vetenskaplig och ekonomisk slutrapport efter avslutat projekt. Blankett 3 signeras och insändes till FoU-kansliet Insänd rapport är offentlig via ansökningsdatabasen.

Bedömningskriterier

Frågeställning (inomvetenskaplig och samhällsrelevans), metod – design, kompetens för sökt projekt, tidsplan för sökt projekt, kostnadsaspekten för sökt projekt, samt sammanfattande helhetsbedömning.

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FoU-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via Region Östergötlands ekonomisystem Saldo registreras årsvis i ansökningssystemets ekonomimodul av enhetens ekonom.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Andra webbplatser