Region Östergötland

FORSS (Forskningsrådet i sydöstra Sverige)

Forskningsrådet i Sydöstra Sverige är ett samarbete mellan Region Kalmar län, Region Kronoberg, Region Östergötland, Region Jönköpings län samt samt Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

FORSS syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling särskilt inom kliniskt patientnära problemområden.

Tyngdpunkten är på patientnära forskningsprojekt, men även utvecklingsprojekt med mer allmän potential kan beviljas medel. Anslag kan sökas för forsknings- och utvecklingsprojekt med relevans för kliniska, patientnära problemområden i FORSS-regionen. Alla aspekter på människors hälsa kan komma ifråga. Även populationsinriktad FoU kan erhålla anslag genom FORSS.

En av grundprinciperna inom FORSS är att FoU-verksamheter ska bidra till att skapa nätverk i regionen. Krav på projekten är därför samverkan över länsgränserna. En annan viktig princip FORSS följer är att använda de regionala resurserna som en "startbana" för forskare och FoU-projekt som har potential att utvecklas vidare så att de i förlängningen kan konkurrera om nationella och internationella FoU-medel.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara anställd inom något av FORSS-regionens landsting/regioner, vid Linköpings universitet, Jönköpings University eller Linnéuniversitetet. Du får som huvudsökande ha max två ansökningar/ansökningsomgång.

Hur söker man?

Ansökan sker på elektroniskt formulär via Researchweb.

Tidplan

  • Ansökningsformuläret öppnas 1 mars och stänger 1 april, klockan 14.00: Gäller ansökan om Startbidrag, Regionalt nätverksarbete och Forskningstid för disputerade
  • 15 juni är sista dag då beslut meddelas för bidrag som söks den 1 april
  • Ansökningsformuläret öppnas 1 september och stänger 1 oktober, klockan 14.00: Gäller ansökan om Nytt FoU-projekt, Fortsättnings-ansökan på tidigare beviljat FoU-projekt, Startbidrag eller Regionalt nätverksarbete.
  • 15 december är sista dag då beslut meddelas för bidrag som sökts den 1 oktober.

Bedömningskriterier

Vetenskaplig kvalitet och förväntade hälsovinster, samarbetskrav (minst två län ska vara representerade på ansökan), samt minst en av sökande ska vara landstingsanställd/regionanställd.  

Utbetalning av beviljade medel

Blankett 2 ”Utbetalning av beviljade medel” ska skickas in till FORSS-kansliet med uppgift om vilken verksamhet som ska rekvirera medlen. Samtliga medarbetare i projektet ska också signera blankett 2. Enhetens ekonom bokför utnyttjad kostnad i ansökningssystemets ekonomimodul. Fakturering sker kontinuerligt efter förbrukning via landstingens/lärosätenas ekonomisystem. Som bilaga till faktura ska det underlag bifogas som ekonomen erhåller från ansökningssystemet. Beviljade medel är disponibla för utbetalning under två år.

Kontakt

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post

Andra webbplatser