Landstinget i Östergötland

Ansökningstider

Forskningsmedel som Region Östergötland förfogar över handläggs vid fem perioder under året. Här kan du enkelt se när du kan söka våra olika medel.

Sista dag för ansökan

1 mars - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökan öppnas 15 januari:

 • Forsknings-ALF.

1 april - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökningarna öppnas 1 mars.

 • Stipendier för forskningsförberedande utbildning
 • Medel för gästforskare
 • Stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet
 • Forskningstid för forskar-AT-tjänst
 • Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare
 • FORSS: Startbidrag
 • FORSS: Regionalt nätverksarbete
 • FORSS: Forskningstid för disputerade

1 maj – sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökan öppnas 1 mars

 • Kliniska forskarbefattningar (OBS endast förlängningar kan sökas år 2019)

1 juni - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökningarna öppnas 1 maj

 • ALF-medel för  forskartjänst (halvtid, 50 procent)
 • ALF-medel för nydisputerade
 • Stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken(forskningsveckor)
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken(disputerade)
 • Forskningsstöd för universitetsanställda (med fak) med legitimerade vårdyrken
 • Medel för patientsäkerhetsforskning
 • Primärvårdens forskningstid

 

1 oktober - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökningarna öppnas 1 september

 • Forsknings- och stipendiestiftelser
 • FORSS FoU-projekt
 • FORSS Fortsättningsansökningar
 • FORSS Startbidrag
 • FORSS Regionalt nätverksarbete