Region Östergötland

Ansökningstider

Forskningsmedel som Region Östergötland förfogar över handläggs vid fem perioder under året. Här kan du enkelt se när du kan söka våra olika medel.

Sista dag för ansökan

1 mars - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökan öppnas 15 januari:

 • Forsknings-ALF.

1 april - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökningarna öppnas 1 mars.

 • Stipendier för forskningsförberedande utbildning
 • Medel för gästforskare
 • Stöd för heltidsforskning som postdoktor vid annat universitet
 • Forskningstid för forskar-AT-tjänst
 • Kliniskt forskningsprojekt för ST-läkare
 • FORSS: Startbidrag
 • FORSS: Regionalt nätverksarbete
 • FORSS: Forskningstid för disputerade

1 maj – sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökan öppnas 1 mars

 • Kliniska forskarbefattningar (OBS endast förlängningar kan sökas år 2019)

1 juni - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökningarna öppnas 1 maj

 • ALF-medel för  forskartjänst (halvtid, 50 procent)
 • ALF-medel för nydisputerade
 • Stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken(forskningsveckor)
 • Forskningsstöd för regionanställda med legitimerade vårdyrken(disputerade)
 • Forskningsstöd för universitetsanställda (med fak) med legitimerade vårdyrken
 • Medel för patientsäkerhetsforskning
 • Primärvårdens forskningstid

 

1 oktober - sista ansökningsdag för följande medel:
Ansökningarna öppnas 1 september

 • Forsknings- och stipendiestiftelser
 • FORSS FoU-projekt
 • FORSS Fortsättningsansökningar
 • FORSS Startbidrag
 • FORSS Regionalt nätverksarbete