Landstinget i Östergötland

Sökbara forskningsmedel

Här hittar du information om forskningsmedel som kan sökas via Region Östergötland samt aktuella utlysningar från externa aktörer.

Sökbara medel i Region Östergötland

Inom Region Östergötland omsätter forskning och utveckling varje år omkring 230
miljoner kronor. Då har vi räknat samman alla medel – det vill säga både den nationella ALF-ersättningen och de resurser som avsätts inom Region Östergötland. Se forskningsmedel som kan sökas via Region Östergötland > > > 

Aktuella utlysningar

Forsknings-ALF 2020

Den 15 januari öppnas utlysningen för Forsknings-ALF 2020. Utlysningen riktar sig till dig som är disputerad och anställd vid Linköpings universitet eller Region Östergötland. Syftet med medlen är att stimulera till klinisk forskning med hög kvalitet som utförs i Sydöstra sjukvårdsregionen och som utgår från Linköpings universitet. Läs mer om utlysningen, behörigheter och bedömning av ansökan (pdf) >>>

Observera! Nytt för i år är att alla huvudsökanden ska ange sitt ORCID (Open Researcher and Contributor ID). Om du inte redan har ett ORCID skapar du det genom att följa instruktionen på webbplatsen https://orcid.org/

Sista ansökningsdag är den 1 mars klockan 13.00.

Externa utlysningar 

Viktig information kring externa utlysningar

När en forskare har skäl för att göra avsteg från paragraf 8 i RALF-avtalet "Förvaltning av externfinansierade forskningsmedel" finns bland annat Prisma och Participant Portal som två exempel på externa ansökningssystem. Prisma används bland annat av Vetenskapsrådet, Forte och Formas, medan Participant Portal används av EU. När du som forskare skickar in en ansökan via externa system är det väldigt viktigt att du har dialog med din centrumchef, då centrumchefen behöver signera din ansökan för att den ska gå vidare till granskning. 

Vi stöttar dig som söker medel till forskning
Första gången som man ska söka medel till ett projekt kan det vara svårt att orientera sig bland alla blanketter och förhandskrav. Förutom handledare och erfarna kollegor har regionens handläggare för olika medel god vana av att svara på frågor och guida dig som forskar i ansökningsprocessen. Tveka inte att höra av dig till oss direkt så hjälper vi dig till en smidig ansökningsprocess. Praktiska tips och instruktioner för hur du söker medel hittar också på sidan med vanliga frågor vid ansökan > > >.

Kontakt

Bild på Anna-Lena Nylander

Anna-Lena Nylander

FoU-handläggare

010-103 12 70

e-post

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

FoU-handläggare

010-103 85 00

e-post

Bild på Agneta Andersson

Agneta Andersson

FoU-handledare

010-103 85 33

0730-91 79 85

e-post