Region Östergötland manlig forskare som tittar i mikroskop

För forskare

I Östergötland har vi höga ambitioner för den service vi erbjuder våra forskare och innovatörer. Hos oss ska du kunna ägna dig åt ditt expertområde - medan vi ser till att du får de bästa möjliga förutsättningarna.

Bland annat finansierar Region Östergötland och Linköpings universitet tillsammans en rad stödverksamheter som underlättar för dig som forskar hos oss.

IT-stöd och e-resurser för dig som forskar

Genom Linköpings universitetsbibliotek och sjukhusbiblioteken kan både forskare som tillhör Region Östergötland och universitetet få tillgång till en rad värdefulla e-resurser. Linköpings universitets publikationsdatabas DiVA erbjuder, förutom sin databas med open access, även smarta funktioner som till exempel automatiskt genererade publikationslistor för enskilda forskare.

Tillgång till support och vetenskaplig apparatur

Även i den praktiska forskningen erbjuder vår organisation ett reellt stöd. Avancerad apparatur och högspecialiserade tjänster finns samordnade centralt. Några exempel är dyr analysutrustning, professionell förvaring av biologiska prover och statistisk rådgivning. Vår forskarservice finns organisatoriskt samlad under det som kallas Core Facility vid Linköpings universitet.

Personligt stöd med rätt kompetens

Hos Region Östergötland finns kompetent personal som kan hjälpa dig formulera ansökningar och tillstånd som är nödvändiga för din forskning. Via Forum Östergötland kan du få regulatorisk såväl som statistisk och epidemiologisk rådgivning eller gå på en kurs kring kliniska prövningar. Är du i behov av oberoende kvalitetskontroll, så kallad monitorering, av din studie kan du anlita personal från Forum Östergötland.

Dessutom finns det lokalt forskningschefer som kan agera bollplank vid studiedesign.

Kontakt

Bild på Lotta Didriksson Larsson

Lotta Didriksson Larsson

Forskningshandläggare, Forsknings-ALF

010-103 85 00

e-post

Andra webbplatser